Periodiserad kontroll

Facebook

Periodiserad kontroll

Vi tar hand om kontrollerna

så du kan fokusera på verksamheten

Ägare av anläggningar med kyl- och värmepumpar har flera myndighetskrav på sig som tex. regelbundna kontroller av anläggningen för att säkerställa låg miljöpåverkan och att systemet går med högsta möjliga verkningsgrad.

Periodiska kontroller som helhetslösning

Vi på Kyltjänst Alingsås hjälper dig med periodiserade kontroller, rapportering och administrativa uppgifter så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vi ombesörjer att den periodiska kontrollen utförs enligt EUs förordning 517/2014 inom rätt intervall och vid årsslut sammanställer vi en köldmedierapport/årsrapport färdig att signera och att skickas in till myndigheterna.

Sedan årsskiftet 2014/2015 gäller den andra upplagan av F-gasförordningen som omarbetats i syfte att framställa och använda köldmedium med lägre växthuspåverkan. En av de viktigaste förändringarna är att den periodiserade kontrollen inte längre bara styrs av systemets fyllnadsmängd, kg köldmedium, utan numera istället styrs av ett värde kallat koldioxidekvivalent som även tar hänsyn till det specifika köldmediets växthuspåverkan.

Hur ofta ska periodiserade kontroller utföras?

Enligt den andra upplagan av F-gasförordningen (EG 2014:517) skall en periodiserad kontroll & läcksökning utföras med följande frekvens:

  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 5 ton skall läcksökas en gång var 12:e månad
  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 50 ton skall läcksökas var 6:e månad
  • Aggregat med CO₂-ekvivalent motsvarande 500 ton skall läcksökas var 3:e månad

Vill du veta mer om kraven på dig som ägare av anläggningen? Kontakta oss eller din kommun för mer information, du kan även gå till Naturvårdsverket för förtydligade.

Kombinera med Serviceavtal

Utöver kontroller så erbjuder vi även underhåll och serviceavtal. Allt för att din verksamhet ska flyta på så smidigt som möjligt.

Kontakt

Hör av dig

Har du frågor eller funderingar ring eller maila oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Kontakt
info@kyltjanst-alingsas.se
0322-12194

Besöksadress
Ängsvaktaregatan 24M
441 38 Alingsås

Postadress
Box 612
441 17 Alingsås

Org/VAT-nummer
556168-0223
SE556168022301

Top