TjänsterStorkök

Vi projekterar och levererar hela eller delar av storkök från de flesta fabrikerna på marknaden. Ni talar om ert behov och vi åtar oss installation, justering och service med efterföljande garantier som en självklarhet.

Tvättstugeutrustning

En luftavfuktningsanläggning kan spara många kilowatt på ett år jämfört med konventionell torkanläggning. På sikt är det ganska stora pengar att spara. Bara för att te ett exempel

Värmepumpar

Det kan gälla stora industri- eller hyresfastigheter såväl som privata villor. För oss är storleken inte avgörande. En bra lösning är viktigare.

Luftkonditionering

En riktig arbetsmiljö är ett måste för att vi skall trivas. I vårt skiftande klimat är det extra viktigt att rumstemperaturen på en behaglig nivå. För både personalen och datacentralen.